Oznaczanie stron umowy – dlaczego komparycja jest tak istotna?