Rola radcy prawnego w rozwiązywaniu sporów biznesowych w Piotrkowie