O czym musimy pamiętać w trakcie pisania testamentu? Czy możemy go napisać samodzielnie?