Rola radcy prawnego w rozwiązywaniu problemów społeczności