Co należy wiedzieć o umowie ustnej? Jak jest traktowana w świetle prawa?