Kiedy pracodawca musi zapłacić swojemu pracownikowi stosowne odszkodowanie?